Od 1 listopada br. o 100 zł wzrosną kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Kryterium ogólne, które obecnie wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie, będzie wynosiło 674 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wzrośnie z 664 zł do 764 zł. Z uwagi na powyższe, kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego także wzrośnie do 764 zł. Zmianie nie ulegnie natomiast kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowego”, które wynosi 1 922 zł na osobę.

Od listopada br. wzrośnie również wysokość niektórych świadczeń rodzinnych. I tak np. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł do 89 zł, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka wzrośnie ze 170 zł do 185 zł, natomiast dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zostanie podwyższony z 80 zł do 90 zł.

Źródło: MPIPS

- Reklama - strony internetowe oświęcim apartament zator

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here