10.8 C
Zator
wtorek, 27 lutego 2024
- REKLAMA -

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
3. Dyskusja na temat reorganizacji  Szkoły Podstawowej  w Laskowej.
4. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie:
1) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze” oraz nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr DK 44 w Zatorze;
2) przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K – ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania z ul. Wszystkich Świętych do skrzyżowania  z ul. Polną;
3) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Zatorze i objęcie nowych udziałów przez Gminę Zator;
4) uchwalenia: „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zatorze na lata 2023-2025;
5) zmiany Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zator;
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator;
7) zmiany i nadania nazw ulic w sołectwie Podolsze oraz w mieście Zator, gmina Zator;
8) zmiany Uchwały Nr XVI/99/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
10) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022r.;
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok;
13) ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
14) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.
5. Wolne wnioski, komunikaty i  zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
słabe opady deszczu
10.8 ° C
13.2 °
10 °
77 %
1.4kmh
100 %
wt.
11 °
śr.
12 °
czw.
13 °
pt.
15 °
sob.
16 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -