-1.6 C
Zator
piątek, 3 lutego 2023
- REKLAMA -

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze już 26 października.

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

Urząd Miejski w Zatorze, informuje, że w dniu 26 października 2021r. o godz. 13.30 auli Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Zatorze.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 5. Informacja Burmistrza Zatora dotycząca oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zator oraz pracowników Urzędu Miejskiego złożonych za rok 2020.

 6. Informacja Wojewody Małopolskiego dotycząca oświadczeń majątkowych Burmistrza Zatora i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze złożonych za rok 2020.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zatorze dotycząca oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zatorze złożonych za rok 2020.

 8. Informacja Burmistrza Zatora o działaniach podejmowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy Zator.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

  1. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Zator”;

  2. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zator na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”;

  3. przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zator;

  4. uchwalenia Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Zator;

  5. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody;

  6. zmiany Uchwały Nr XLIX/286/02 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie ustalenia nowych granic osiedli miasta Zator;

  7. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Zator na rok 2022 ze środków Sołectwa Podolsze w ramach funduszu sołeckiego;

  8. zmiany Uchwały Nr XXXVII/222/21 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 września 2021 r. w sprawie opłaty miejscowej w 2022 roku;

  9. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

  10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania polegającego na organizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie

   drogowym w 2022 roku;

  11. dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2021r.;

  12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;

  13. uchylenia Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zatorze.

14. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.

15. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo 
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . 
Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze 
jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie duże
-1.6 ° C
1 °
-3.4 °
92 %
3.4kmh
100 %
pt.
3 °
sob.
2 °
niedz.
-2 °
pon.
-2 °
wt.
-2 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -