18.2 C
Zator
czwartek, 6 października 2022
- REKLAMA -

XXXII sesja Rady Miejskiej w Zatorze.

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 30 marca 2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Zatorze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5. Przyjęcie sprawozdania z udzielonych w 2020 roku zamówień publicznych o wartości pow. 30 000 Euro.

6. Informacja o gospodarce wodno-ściekowej w Gminie Zator.

7. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator.

8. Dyskusja o możliwości wprowadzenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Zator.

9. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

  1. sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Zatorze
  2. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie, na czas okres 10 lat, lokalu usytuowanego na poddaszu budynku położonego w Zatorze ul. Rynek 2;
  3. zwolnienia z trybu przetargowego i wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, o kolejne 20 lat, dla nieruchomości położonej w Zatorze przy ul. Piastowskiej obejmującej zbiornik Piastowski, zbiornik w sąsiedztwie stadionu oraz teren przyległy;
  4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zator w 2021 roku;
  5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
  6. dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2021 r.;
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator
  8. zasad udzielania zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przyznawania zwolnień od obowiązku zajęć, nauczycielom którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, oraz sposobu ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla których Gmina Zator jest organem prowadzącym;
  9. rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2021 r.;
  10. zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Zator.

10. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze

         dr inż. Stanisław Orlicki

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 338412215 w. 35 (informatyk Urzędu Miejskiego w Zatorze), w celu otrzymania danych logowania umożliwiających udział w posiedzeniu z wykorzystaniem  internetowej platformy komunikacyjnej.

Jednocześnie informuję, że w dniu 30.03.2021 r.  od godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w  Zatorze, będzie dodatkowo udostępnione stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób zainteresowanych udziałem w zdalnym posiedzeniu Rady Miejskiej w Zatorze.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie umiarkowane
18.2 ° C
21.2 °
17.4 °
57 %
4.9kmh
53 %
czw.
20 °
pt.
20 °
sob.
20 °
niedz.
15 °
pon.
19 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -