10.7 C
Zator
czwartek, 30 marca 2023
- REKLAMA -

Urząd Miejski w Zatorze – OGŁOSZENIE

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator 2021-05-27

Zator, 27 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XV/86/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator oraz na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 czerwca do 2 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator w sali nr 113 oraz o publikacji na stronie internetowej www.zator.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze bip.malopolska.pl/umzator

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 2 studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, w sali nr 213 o godz. 11 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany nr 2 studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń zmiany nr 2 studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany nr 2 studium należy składać na piśmie do dnia 26 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Zatorze, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@zator.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.zator.pl lub bip.malopolska.pl/umzator oraz w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Burmistrz Zatora
mgr Mariusz Makuch

Rozdzielnik:

  1. prasa: Małopolska Kronika Beskidzka;
  2. na stronie internetowej: bip.malopolska.pl/umzator, www.zator.pl.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-nr-2-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-Zator/idn:5065.html

INFO: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie duże
10.7 ° C
12.9 °
7.2 °
64 %
3.9kmh
100 %
czw.
12 °
pt.
14 °
sob.
10 °
niedz.
7 °
pon.
6 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -