Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o. informuje, że od 6 maja 2015 r. rozpoczyna rekrutację osób chętnych do odbycia stażu dla młodzieży w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość…

Celem organizacji staży w ramach Projektu KIK/14 Dolina Karpia – szansa na przyszłość… jest zdobycie nowych umiejętności. Młodzież w ramach stażu będzie miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, co pomoże im w lepszy sposób dopasować się do wymagań obecnego rynku pracy, oraz obrać prawidłową ścieżkę dalszej edukacji.

O staż mogą ubiegać się osoby w wieku 16 – 25 lat, uczące się w trybie dziennym, zameldowane na pobyt stały na terenie gmin biorących udział w Projekcie (gmina Zator, gmina Osiek, gmina Przeciszów, gmina Polanka Wielka, gmina Brzeźnica) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zawodowych (w tym techników) mających siedzibę na terenie w/w Gmin.

Osoby spełniające warunki określone powyżej muszą mieć zachowanie minimum dobre
(nie dotyczy studentów) oraz średnią ocen co najmniej na poziomie:

  • 4,0 na świadectwie szkolnym dla III klasy gimnazjum,
  • 4,0 na świadectwie szkolnym dla szkół ponadgimnazjalnych,
  • 4,0 z egzaminów za ostatni ukończony semestr studiów dziennych (studiów zawodowych i magisterskich).

Rekrutacja trwa:

  • do 19 czerwca – studenci studiów dziennych.
  • do 3 lipca – gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem warunków organizowania i odbywania staży dla młodzieży oraz pozostałymi dokumentami i informacjami dostępnymi na stronie internetowej Projektu: www.caz.zator.pl – zakładka „Staże”.

Informacji udziela także Operator staży:
Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o.o.,
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
32-640 Zator,
tel. 33.8412 215 wew. 43., email: zar@zator.pl

- Reklama - strony internetowe oświęcim apartament zator Kotły Płonka Osiek

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here