4.2 C
Zator
niedziela, 21 kwietnia 2024
- REKLAMA -
Otomaticgroup

LXIX sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego  w Zatorze
odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Zatorze.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
5. Przyjęcie sprawozdania z udzielonych w 2023 roku zamówień publicznych o wartości pow. 30 000 Euro.
6. Informacja o gospodarce wodno-ściekowej w Gminie Zator.
7. Analiza gospodarki  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zator – możliwości  zmian oraz usprawnień istniejącego systemu.
8. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zator;
2) wyrażenia zgody na przeznaczenie do najmu, na okres 10 lat, lokalu w budynku przekazanym w użytkowanie Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym;
3) zmiany uchwały Nr LX/422/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszarów położonych w sołectwach Palczowice, Podolsze i Smolice;
4) zmiany uchwały Nr LXV/448/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Zator wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
5)  wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator;
6)  zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki;
7) zmiany Uchwały Nr LIII/354/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty;
8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku;
9)  dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 rok;
10) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator.
9. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
słabe opady deszczu
4.2 ° C
6.5 °
3 °
91 %
2.6kmh
100 %
niedz.
4 °
pon.
7 °
wt.
10 °
śr.
7 °
czw.
6 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -