16.1 C
Zator
sobota, 18 maja 2024
- REKLAMA -

LV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 7 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z LIV  sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja  dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Zatorze  o  sytuacji  zdrowotnej  mieszkańców  oraz  realizacją  zadań  i  planowanych  przedsięwzięciach.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  za rok 2022.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  za rok 2022.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminy za rok 2022.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska za rok 2022.
11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
1) przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat nieruchomości położonej w Podolszu i w Zatorze, obr. 3, obejmującej zbiornik wodny wraz z terenem przyległym oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;
2) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego działek położonych w Zatorze – obręb 3 oraz w Laskowej, zajętych pod drogi powiatowe nr 1806K i 1807K;
3) zmiany nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator;
4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
6) opłaty miejscowej;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich  w roku 2023;
8) udzielania  pomocy finansowej na współdziałanie z Powiatem Oświęcimskim w realizacji zadań z zakresu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi;
9) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
10) zamiaru przekształcenia Technikum w Zatorze oraz Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w Zatorze wchodzących w skład Wielozawodowego Zespołu Szkół imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze poprzez zmianę ich siedziby oraz ustalenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych;
11) rozpatrzenia  skargi na działania Burmistrza Zatora.
12. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
13. Zakończenie obrad LV sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie duże
16.1 ° C
17.3 °
14.1 °
73 %
0.9kmh
100 %
sob.
21 °
niedz.
23 °
pon.
24 °
wt.
25 °
śr.
23 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -