21.2 C
Zator
czwartek, 18 lipca 2024
- REKLAMA -

III sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Zatorze
odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
5. Raport o stanie Gminy Zator w 2023 roku:
1) przedstawienie przez Burmistrza Zatora  Raportu o stanie Gminy Zator w 2023 roku,
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Zator w 2023 roku,
3) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zatora wotum zaufania.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2023 roku.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
1) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zatorze;
2) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Zatorze za 2023 r;
3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Zator za 2023 r.;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego  bilansu Gminy Zator  za 2023 r.;
5) absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy Zator  za 2023 rok po zapoznaniu się z:
a/ sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zator;
b/ sprawozdaniem finansowym;
c/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie;
d/ informacją o stanie mienia Gminy Zator;
e/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
6) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 r.;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
8) zmiany Uchwały Nr LV/374/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 7 lutego 2023 r. w  sprawie opłaty miejscowej;
9)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Oddziału Dziecięcego” w roku 2024;
10) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolicach;
11) zmiany Uchwały Nr LVII/399/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w  szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zator;
12) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zator;
13) przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Zatorze i Planów Pracy Komisji stałych Rady na 2024 rok.
8. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.
9. Zakończenie obrad  III sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Link do projektów uchwał dostępny jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Link do Raportu o Stanie Gminy Zator dostępny jest na stronie:
https://www.zator.pl/urzad/aktualnosci/Komunikat-Przewodniczacego-Rady-Miejskiej-w-Zatorze/idn:7220.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie duże
21.2 ° C
24 °
19.6 °
64 %
2.3kmh
100 %
czw.
21 °
pt.
27 °
sob.
26 °
niedz.
27 °
pon.
29 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -