4.2 C
Zator
niedziela, 21 kwietnia 2024
- REKLAMA -

Posiedzenie wspólne komisji Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 27 marca 2024 r. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Gminy, Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zatorze.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przedstawienie  projektów uchwał w sprawie:
1)  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku
2)  dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2024 rok;
3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
4)  zmiany Uchwały Nr LIII/354/22 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty;
5)  zmiany uchwały Nr LXV/448/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Zator wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
6)  zmiany uchwały Nr LX/422/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator, dla obszarów położonych w sołectwach Palczowice, Podolsze i Smolice.
7)  wyrażenia zgody na przeznaczenie do najmu, na okres 10 lat, lokalu w budynku przekazanym w użytkowanie Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym;
8)  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Zator;
9)  wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Zator;
10) zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki:
4. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
5. Zakończenie posiedzenia.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:

https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
słabe opady deszczu
4.2 ° C
6.5 °
3 °
91 %
2.6kmh
100 %
niedz.
4 °
pon.
7 °
wt.
10 °
śr.
7 °
czw.
6 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -