Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze funkcjonuje już od 1994 roku. Został powołany do służby drugiemu człowiekowi. W zatorskim  domu Caritas mieszkają osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, potrzebujące w codziennym życiu opieki i wsparcia. Mieszkańcy domu, otoczeni są opieką medyczną,  terapeutyczną, socjalną, duchową.

Wsparcia w codzienności udzielają domownikom opiekunowie.  Opiekun w zatorskim domu pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec  niepełnosprawnego mieszkańca. Dostrzegając potrzeby i problemy podopiecznego – opiekun współpracuje z zespołem opiekuńczo – terapeutycznym tzn. tworząc i realizując indywidualne plany wsparcia zawierające różne oddziaływania i formy pomocy. W bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem – opiekun  pomaga w zaspakajaniu jego indywidualnie dostrzegalnych potrzeb, rozwiązywaniu trudności czy wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi . Opiekun w zatorskim domu we współpracy z innymi opiekunami czy terapeutami organizuje mieszkańcowi czas wolny umożliwiając rozwój jego zainteresowań ,integrację ze społecznością lokalną, innymi mieszkańcami DPS . Opiekun przede wszystkim jednak ma szanse stać się kimś bliskim dla mieszkańca. Kimś na kim można się oprzeć, kto pocieszy, zrozumie, przytuli.  Zakres zadań zawodowych wymaga od opiekuna określonych kompetencji personalnych i społecznych. Praca z osobą niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Jeśli chciałbyś  zostać opiekunem w zatorskim Domu czekamy na Ciebie.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Katarzyna Wiśniewska
rzecznik prasowy
DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej  w Zatorze

- Reklama - strony internetowe oświęcim apartament zator

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here