14.7 C
Zator
piątek, 12 kwietnia 2024
- REKLAMA -

LXVI sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w  Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z  LXV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4.   Raport z realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zator za lata 2021 – 2022.
5.  Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i  z  wykonania uchwał Rady.
6. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zator za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
7. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”na rok 2024;
8. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028;
9. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.;
10. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian  budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 rok;
11. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
12. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2024 roku;
13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/409/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcimskiego w 2023 roku;
14. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie:  Budżetu Gminy Zator na rok 2024:
a/ Wystąpienie  Burmistrza Zatora w sprawie projektu uchwały budżetowej;
b/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
d/ Odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu  o projekcie uchwały budżetowej
e/ Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f/ Głosowanie uchwały budżetowej.
15. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
16. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektem budowlanym, położonej w Zatorze – obręb 6;
17. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXV/450/23 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 34a w Zatorze;
18. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie:  przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Zatorze i Planów pracy stałych Komisji  Rady  na 2024 rok.
19. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
20. Zakończenie obrad  LXVI sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Projekty uchwał dostępne są na stronie BIP:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie małe
14.7 ° C
16.2 °
13 °
54 %
1.6kmh
26 %
pt.
20 °
sob.
21 °
niedz.
22 °
pon.
14 °
wt.
9 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -