10.8 C
Zator
poniedziałek, 15 kwietnia 2024
- REKLAMA -

LXV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 odbędzie  się  LXV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LXII, LXIII, LXIV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania  uchwał Rady.
5. Informacja Burmistrza Zatora o wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia planu oraz jej zbycia (art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
6. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator na lata 2024-2028;
2) przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Gminie Zator;
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
4) dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2023 r.;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
6) zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Zator wpisanych do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
7) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator;
8) sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kolejowej 34a w Zatorze;
9) nadania nazwy ulicy w mieście Zator, gmina Zator;
10) stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;
11) przejęcia od Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1810K – ul. Chrzanowska w Zatorze, od skrzyżowania  z DK 44 do połączenia z ul. Wojska Polskiego;
12) uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok;
13) rozpatrzenia petycji z dnia 17 października 2023 r.;
14) rozpatrzenia skargi .
7. Wolne wnioski, komunikaty i zapytania.

8. Zakończenie obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Projekty uchwał dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/Admin.html  

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
słabe opady deszczu
10.8 ° C
12.4 °
9.9 °
73 %
3kmh
100 %
pon.
12 °
wt.
11 °
śr.
9 °
czw.
7 °
pt.
10 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -