10.2 C
Zator
niedziela, 26 marca 2023
- REKLAMA -

LIV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Musisz przeczytać

- REKLAMA -

W dniu 27 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Zatorze
odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Zatorze

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz wnioski o jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu z  LIII sesji Rady Miejskiej w Zatorze.
4. Informacja Burmistrza Zatora o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i  z  wykonania uchwał Rady.
5. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie:
1) dokonania zmian  budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2022 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
3) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.;
4) projektu Budżetu Gminy Zator na rok 2023:
a/ Wystąpienie  Burmistrza Zatora w sprawie projektu uchwały budżetowej;
b/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;
d/ Odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu  o projekcie uchwały budżetowej
e/ Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f/ Głosowanie uchwały budżetowej.
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zator;
6) współpracy stron w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi krajowej nr 44 na odcinku od ul. Granicznej do Al. 3 Maja w Zatorze” oraz nieodpłatnego przekazania ograniczonego zarządzania drogą krajową nr DK 44   w Zatorze;
7) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeni;
8) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Zator, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów;
9) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej;
10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektem budowlanym, położonej w Zatorze – obręb 4;
11) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zator;
12) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Zator na lata 2022 – 2025;
13) rozpatrzenia petycji z dnia 23 listopada 2022r . ;
14) przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Zatorze i Planów pracy stałych Komisji  Rady  na 2023 rok.
6. Wolne wnioski, komunikaty, zapytania.
7. Zakończenie obrad  LIV sesji Rady Miejskiej w Zatorze.

Projekty uchwał dostępne są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/umzator,m,309361,projekty-uchwal.html

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad Rady Miejskiej w Zatorze będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zatorze i w inny sposób zwyczajowo przyjęty . Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Info: UM Zator

- REKLAMA -

Popularne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Zator
zachmurzenie umiarkowane
10.2 ° C
13 °
8.2 °
57 %
8.1kmh
74 %
niedz.
12 °
pon.
7 °
wt.
1 °
śr.
7 °
czw.
7 °
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -
- REKLAMA -